ENDÜSTRİ STANDARDI SUNUCU SİSTEMLERİ

  • Bilişim Teknolojileri
  • Endüstri Standardı Sunucu Sistemleri

Endüstri Standardı Sunucu Sistemleri

İşletme içi uygulamaların ve verilerin merkezileştirildiği, günümüz rekabetçi iş ortamında kritik iş akış süreçlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak teknik yeterliliklerde dizayn edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda konfigüre edilebilen ve genişletilebilir yapılardaki endüstri standardı sunuculardır.